על העמותה

על העמותה

Ar Heb 01

עמותת "עורכי דין לקידום מנהל תקין" נוסדה בשנת 2014 ומאז היא עמלה על השרשת כללי מנהל תקין בפעילותן של רשויות המנהל ככלל, ובפעילותן של הרשויות המקומיות הערביות בפרט. העמותה הינה חלוצית ויחידה בתחום זה בחברה הערבית בארץ, חרף העובדה כי שחיתות ונפוטיזם הפכו לתופעה נפוצה מזה שנים.    

מטרת העמותה העיקרית היא הטמעת עקרונות המנהל התקין ואיכות השלטון הן באמצעות פעילות משפטית והן באמצעות פעילות להעלאת המודעות לנושא. בתחום המשפטי, מהווה העמותה כתובת לאזרחים מודאגים המבקשים לשפר את איכות השלטון ולאכוף כללי מנהל תקין. בעמותה פועלת מחלקה האחראית על תלונות הציבור ומתן ייעוץ במקרים המתאימים ומחלקה נוספת האחראית על טיפול בתלונות, וככל הנדרש, על ליטיגציה בערכאות השונות.      

בתחום השיח הציבורי, העמותה פועלת להכנת חומרים כתובים והרצאות מתאימות לשם העלאת המודעות לנושא בקרב קהלים רלוונטיים שונים: תלמידים בבתי ספר, סטודנטים במוסדות ההשכלה הגבוהה וכן לנבחרי ועובדי הציבור ברשויות המקומיות. העמותה רואה בפעילותה הציבורית חלק מהותי ומרכזי, שאין בלתו, לשם שינוי התפיסות ודפוסי החשיבה בתחום זה. שינוי תפיסתי שכזה מחייב פעילות סדורה ולטווח רחוק, ולא פתרונות קסם ארעיים. כך, ההשפעה על השיח הציבורי ניצבת בראש סדר העדיפויות של העמותה, מתוך אמונה כי העלאת המודעות הציבורית היא הכלי היעיל ביותר לכינון ביקורת ציבורית אפקטיבית ומקיפה.

بحث